اطلاعیه مهم متن های پیامک

کاربرگرامی:
در صورت ارسال هرگونه پیامک غیراخلاقی، سیاسی ،تهدید آمیز ، برنده شدن، کلاهبرداری یا هر نوع پیامکی که شائبه موارد فوق را ایجاد کند ، به صورت مستقیم پنل کاربر مسدود و مشخصات وی نیز تحویل مراجع قضائی خواهد شد .
همچنین در صورت ارسال پیامک، اعتبار از کاربر کسر و پیامک به مقصد نخواهد رسید.
شرکت نیز در هیچ یک از موارد فوق پاسخگوی اعمال غیرقانونی افراد نبوده و در صورت نیاز به همکاری با مراجع حقوقی و قضائی ، تمامی موارد در اختیار آنان قرار خواهد گرفت .

 

با احترام